Οι προτάσεις αφορούν ανακαινίσεις διαμερισμάτων 

δείτε τις προτάσεις μας στο παρακάτω αρχείο :

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ