Οι μηχανικοί της Avetec αναλαμβάνουν την ανακαίνιση κάθε χώρου δίνοντας προτάσεις και λύσεις βάσει των αναγκών του ιδιοκτήτη. Η προετοιμασία όπως και η σχεδίαση γίνεται σε υπομορφή πλήρης κατανοητή μελετώντας τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρεις και δυνατότητες του κάθε χώρου. 
Επικοινωνίστε μαζί μας για κάθε τύπο ανακαίνησης που επιθυμείτε οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας θα σας δώσουν την λύση που χρειάζεστε.