2004 Συμμετοχή στο «Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Αθήνας στο Ελληνικό»