Σας περιμένουμε στο νέο μας γραφείο στη Ρόδο!

ΠINΔOY 23B
85133,  POΔOΣ

rhodes@avetec.gr